Emdr Türkçe açılımı ile bakıldığında hızlı göz hareketleri ile duyarsızlaştırılarak kişinin üzerinde olan stres cevabını azaltan psikoterapi yöntemleri içerisinde değerlendirilen bir tekniktir. İlk kez 1987 yılında Dr. Francine Shapiro’nun göz hareketlerinin tramvatik hastalarda stres cevabını azalttığını bulması ve sonrasında bu yöntemin psikiyatri ve psikoloji camiası tarafından geliştirilerek kullanılması ile yapılandırılarak günümüze kadar gelmiştir. Temel cevap stres tepkilerinin azaltılması ve stresörler sonucunda ortaya çıkabilen anksiyete bozuklukları (sosyal fobi, yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluk, akut stres tepkisi, travma sonrası stres bozukluğu, okb,hipokondriazis) ve Depresif bozukluklarda etkin ve güvenli olarak kullanım alanı bulmuştur. Diğer terapi teknikleri içerisinde yer alan psikoterapiler ile birlikte kullanımı etkinliği artıran unsurlar içerisindedir.