Psikoterapi

Psikoterapi kavramı geçtiğimiz yüzyılda psikoloji biliminin gelişmesi ve felsefeden ayrılması ile başlayan bir süreçtir. İlk temeli Sigmund Freud ile atılmış takip eden yıllarda psikoanalizin tüm hastalıkları ve yaklaşım şekillerini açıklayamadığı görüldükçe yeni akımlar ile şekillenmiş ve değişerek günümüze kadar gelmiştir.

Psikoterapi bir yakınınzla arkadaşınızla veya komşunuzla kurduğunuz ilişkiden farklıdır. Sadece kişiyi dinlemek veya onaylamak yeterli değildir. Psikoterapi yapılabilmesi için yapacak kişinin bu alanda eğitim almış bir psikolog veya psikiyatrist olması gereklidir.

Psikoterapi sıklıkla konuşarak iletişim kurmak şeklinde olabileceği gibi resim, çizim veya çocuklarda olduğu gibi oyun-uğraş terapileri şeklinde de olabilir.

Temel amaç kişide ruhsal örselenmelere neden olan stres faktörlerini bulmak bunlara uygun akımların yaklaşım şekilleri içerisinde çözümler üretmek, kişinin başetme yeteneklerini yükselterek ilerleyen zamanlarda sorunlara çözüm üretebilme yeteneğini artırmak ve ruhsal iyiliği, sağlığı koruyabilmektir.

Çeşitleri içerisinde bireysel psikoterapi, aile terapisi ve danışmanlık hizmetleri, gurup terapileri, oyun uğraş terapileri, teleterapi, sanat ve müzikle terapi vardır. Psikoterapi bir süreçtir. Karşılıklı iletişim ile sürecek ortalama 30-45 dk arasında yapılandırılan seanslar ile süreç işletilir. Psikoterapi yarım bırakılmamalıdır. Danışanın yeterli etkinliğe ulaşıldığı görüldüğünde terapist ile karşılıklı görüşülerek süreç sonunda sonlandırılabilir.