TMS Tedavisi

Transkranial manyetik uyarım tedavisi demektir. Kafatasının üzerinden yoğunlaştırılarak yapılan manyetik akımların cilt cilt altı ve kafatasından zarar vermeden geçerek beyin bölgelerini uyarması ve bu doğrultuda sinir hücrelerinde aktivasyonun sağlanarak pek çok rahatsızlığın sağaltımında kullanılmasıdır. Kafaya uygulanan bu yöntemde kesinlik ile elektrik akımı uygulanmamaktadır. Mr cihazının temel prensipleri ile çalışmaktadır. Uygulanan manyetizmanın iki temel fonksiyonu vardır. Beyin aktivitesini hızlandırma ve yavaşlatma. Özellikle bunama, unutkanlık, depresyon, migren, inme ve stroke gibi hastalıklarda beyin aktivitesi belli bölgelerde yavaşladığı için hızlandırarak hücreleri canlandırmak ve aralarındaki iletişimi artırmak gereklidir. Diğer gurup olan kaygı bozuklukları (panik atak, sosyal fobi, okb v.b.) dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, davranış bozukluğu, otizm spektrum bozukluğu(yaygın gelişimsel bozukluklar grubu) bipolar bozukluk, madde bağımlılığı ve öfke kontrolsüzlüğünde ise beyin aşırı hızlı çalışmaktadır ve bu hızlı çalışma bir takım önemsenmiş fikirler veya düşüncelerin ortaya çıkmasına ya da engellenememesinebu sebeple bazı davranış sorunlarına yol açmaktadır. Bu hızlı çalışan bölgeleri hedef alan yavaşlatan manyetik akım ise beyni eski iletişim seviyesine ya da olması gereken hücresel iletişim seviyesine döndürerek yardımcı olur.

TMS tedavisinin kullanım alanlarında Kullanım alanlarında bu hedef noktalar ile ilişkili olarak psikiyatrik ve nörolojik hastalıklar vardır. Alzaimer (bunama), Parkinson, otizm, tinnitus, inme, felç (stroke-Svh), nevralji, depresyon, panik bozukluk, okb(takıntı hastalığı) şizofreni, bipolar bozukluk, migren, sosyal fobi, yaygın anksiyete bozukluğu gibi pek çok hastalıkta 30 yıldır süren çalışmalar ile etkinliği gösterilmiş ve FDA ( Amerikan Gıda ve İlaç Bakanlığı) tarafından kullanımı onaylanmıştır.